Dades dels progenitors o tutors legals

És molt important introduir les dades de tots dos pares per a poder rebre correctament les autoritzacions.

Progenitor 1
Progenitor 2
Arxius
Arxiu
Arxiu